Dragi bratje in sestre, v Božjem načrtu je človeško sporočanje bistveni način za življenje v občestvu. Človeško bitje, podoba in
sličnost Stvarnika, je sposobno izraziti ter podeliti resnično, dobro in lepo. Sposobno je pripovedovati o lastni izkušnji in o svetu ter tako graditi spomin in razumevanje dogodkov. Toda človek, če hodi za svojo ošabno sebičnostjo, lahko popači tudi uporabo sposobnosti sporočanja. Pačenje resnice je značilen simptom izkrivljenosti. Nasprotno pa po zvestobi Božji logiki postane sporočanje področje izražanja lastne odgovornosti v iskanju resnice ter v izgradnji dobrega. Danes smo v kontekstu vedno hitrejšega sporočanja ter znotraj digitalnega sistema priče pojavu »lažnih novic«, tako imenovanih »fake news«. To nas vabi k razmišljanju in k skupnemu prizadevanju preprečevanja širjenja lažnih novic ter ponovnem odkrivanju vrednosti novinarskega poklica ter osebni odgovornosti vsakega pri sporočanju resnice. Dejstvo je, da nobena dezinformacija ni nenevarna, saj zaupanje v to, kar je lažno, prinese nesrečne posledice. Tudi navidezno majhno izkrivljanje resnice ima lahko nevarne posledice. »Fake news« pogosto postanejo nalezljive, saj se zelo hitro razširijo in jih je težko zajeziti, ne toliko zaradi logike podelitve, značilne za »družabna omrežja«, temveč zaradi njenega oprijema nenasitljivega poželenja, ki se z lahkoto prebudi v človeškem bitju. Prav tako imajo tudi ekonomski in koristoljubni nameni za dezinformacijo svoje korenine v želji po oblasti; željo ukrasti svobodo srca. Sedaj je jasno, zakaj vzgoja za resnico pomeni vzgojo za razločevanje, preverjanje in preudarjanje želja ter nagnjenj, ki se gibljejo znotraj nas, da ne bi brez dobrega v sebi zagrizli v vsako skušnjavo.

Nenehna okužba z varljivo govorico zatemni notranjost osebe. Kako se torej ubraniti? Najbolj korenito zdravilo za virus lažnosti je ta, da se pustimo očistiti resnici. Človek odkrije in ponovno
odkrije resnico, ko se da voditi JEZUSOVEMU DUHU. Samo ON osvobaja človeka:

 

[stblockquote title=”” top_left=”” author=””]

»Resnica vas bo osvobodila«

[/stblockquote]

(Jn 8,32). Povzeto po: papež Frančišek, Poslanica za 52. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja

PRAVA NOVICA – RESNICA, KI OSVOBAJA