Janez pa je v ječi slišal o Mesijevih delih in mu je po svojih učencih, ki jih je poslal k njemu, rekel:

3 »Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?«

tisti, ki mora priti: hotel je s tem vprašanjem učence le utrditi v veri.

4 Jezus jim je odgovoril in dejal: »Pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vidite:

slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so obujeni, ubogim se oznanja evangelij;

6 in blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj.«

7 Ko so ti odšli, je Jezus začel množicam govoriti o Janezu: »Kaj ste šli gledat v puščavo? Trst, ki ga veter maje?

8 Kaj vendar ste šli gledat? Človeka, v mehko oblečenega? Glejte, tisti, ki se v mehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah.

9 Kaj torej ste šli gledat? Preroka? Da, povem vam, več kot preroka

10 Ta je tisti, o katerem je pisano:

Glej, jaz pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem,

ki bo pripravil tvojo pot pred teboj.

11 Resnično, povem vam: Med rojenimi od žená ni bil obujen večji od Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od njega

[stblockquote title=”” top_left=”” author=””]/ali k delovanju v odrešenjski zgodovini. – je … večji od njega: Božje »kraljestvo« uvaja nov način človeškega bivanja, utemeljen v neskončnem posvečenju stvarstva z Božjim učlovečenjem in poveličanjem človeka (in s tem človeštva) v bogočloveku Jezusu; po osebni kreposti je seveda Janez presegal premnoge kristjane, ki so po Veliki noči postali deležni milosti tega novega načina bivanja. – kraljestvu gl. op. k 3,2.[/stblockquote]

Mt 11,2-11

Poslanci Janeza Krstnika
Označena na: