APOSTOLSKA DELA 14,21-27; Ko sta v to mesto prinesla evangelij in pridobila veliko učencev, sta se vrnila v Listro, od tam v Ikónij in v Antiohijo.
22 Vlivala sta pogum v srca učencev in jih spodbujala, naj vztrajajo v veri. »Skozi veliko stisk moramo iti, da pridemo v Božje kraljestvo,« sta učila.
23 V vsaki Cerkvi sta določila starešine in jih z molitvijo in postom priporočala Gospodu, v katerega so verovali.
[stblockquote title=”” top_left=”” author=””]starešine (gr. presbýteroi): njihova vloga v primerjavi z apostoli in diakoni ni povsem pojasnjena; od tega izraza pozneje pride oznaka za duhovnika (prezbiter).[/stblockquote]
Prepotovala sta Pizidijo in prispela v Pamfilijo.
Oznanjala sta besedo v Pergi in se nato spustila v Atálejo.
[stblockquote title=”” top_left=”” author=””]Atálejo: pristaniško mesto v Pamfiliji.[/stblockquote]
Od tod sta odplula v Antiohijo, kjer sta se bila priporočila Božji milosti za delo, ki sta ga zdaj opravila.
27 Ob svojem prihodu sta zbrala vso Cerkev in poročala sta ji, kaj vse je Bog storil po njiju in kako je poganom odprl vrata vere.
[stblockquote title=”” top_left=”” author=””]kako je poganom odprl vrata vere: podobo odprtih vrat srečamo večkrat tudi v Pavlovih pismih . Pisec izrecno poudarja, da tega nista storila sama, temveč je vse to Bog storil po njiju.[/stblockquote]
28 Nato sta precéj časa ostala med učenci.

Novo nebo in nova zemlja
21,1-5 Nato sem videl novo nebo in novo zemljo. Kajti prvo nebo in prva zemlja sta izginila in morja ni bilo več
[stblockquote title=”” top_left=”” author=””]in morja: v starih vzhodnjaških mitih o nastanku sveta je morje ime prvotnega kaosa; [/stblockquote]
Videl sem tudi sveto mesto, novi Jeruzalem, ko je prihajal z neba od Boga, pripravljen kakor nevesta, ki se je ozaljšala za svojega ženina.
[stblockquote title=”” top_left=”” author=””]novi Jeruzalem tj. poveličano Cerkev, ki je obenem izpolnitev starozaveznih obljub Izraelu: »Jeruzalem prihaja z nebes in premošča neizmerno razdaljo med zgoraj in spodaj« (H.Ritt). – ženina db. moža; gl. op. k 19,7.[/stblockquote]
In zaslišal sem močen glas, ki je prišel od prestola in rekel: »Glej, prebivališče Boga med ljudmi! In prebival bo z njimi, oni bodo njegova ljudstva in Bog sam bo z njimi, njihov Bog.
[stblockquote title=”” top_left=”” author=””]- njegova ljudstva različica njegovo ljudstvo. – Bog sam bo z njimi: ta stavek sloni na hebr. nazivu Emanuel ‘Bog z nami’ in ga poglablja v smislu nauka o Cerkvi; [/stblockquote]
In obrisal bo vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več. Kajti prejšnje je minilo.«
Tisti, ki je sedël na prestolu, pa je rekel: »Glej, vse delam novo!« Rekel je tudi: »Zapiši, kajti te besede so zanesljive in resnične!«

Pavel in Barnaba se vrneta v Antiohijo
Označena na: