Ko je učil na poti v Jeruzalem, je šel skozi mesta in vasi. Tedaj mu je nekdo rekel: »Gospod, ali je malo teh, ki se bodo rešili?« On pa jim je dejal:

»Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kajti povem vam: Veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli.

Prizadevajte si db. Bojujte se. – pa ne bodo mogli: ta stavek lahko povežemo tudi s prvim delom naslednje vrstice;

Ko bo hišni gospodar vstal in vrata zaprl, boste ostali zunaj. Začeli boste trkati na vrata in govoriti: ›Gospod, odpri nam!‹ Pa vam bo odvrnil: ›Ne vem, od kod ste.‹ Tedaj mu boste začeli govoriti: ›Pred teboj smo jedli in pili in po naših ulicah si učil,‹

toda rekel vam bo: ›Ne vem, od kod ste. Pojdite proč izpred mene vsi, ki delate krivico!‹

Tam bo jok in škripanje z zobmi, ko boste videli Abrahama, Izaka in Jakoba in vse preroke v Božjem kraljestvu,

sebe pa vržene ven.

Prišli bodo od vzhoda in zahoda, od severa in juga in bodo sedli za mizo v Božjem kraljestvu.

od vzhoda in zahoda, od severa in juga: v kraljestvo bodo torej sprejeti tudi pogani. – sedli za mizo tj. na mesijansko gostijo, kjer so izvoljeni zbrani okrog očakov in prerokov; gl. op. k Mt 8,11.

30 In glej, so zadnji, ki bodo prvi, in so prvi, ki bodo zadnji.«

LUKA 13,22

Ozka vrata
Označena na: