JEZUS jim je rekel: »Glejte,

da se ne daste zavesti!

Veliko jih bo namreč prišlo

in bodo govorili

v mojem imenu: ›Jaz sem,‹

ali ›Čas se je približal.‹

Ne hodíte za njimi!

To se bo dogajalo,

da boste pričevali zame.

Vzemite si to k srcu, da ne boste vnaprej premišljevali,

kako bi se zagovarjali.

Jaz vam bom namreč dal

zgovornost in modrost,

ki ji vsi vaši nasprotniki

ne bodo mogli kljubovati

ali ugovarjati.

(Lk 21,8.13–15)

Nedeljski evangelij
Označena na: