Tisti čas so apostoli

rekli Gospodu:

»Pomnôži nam vero!« Gospod pa jim je dejal:

»Če bi imeli vero

kakor gorčično zrno,

bi rekli tej murvi:

›Izruj se s koreninami vred

in se presádi v morje,‹

in bi vam bila pokorna.«

Lk 17,5–6

Nedeljski evangelij
Označena na: