In rekel je:

»Prosim te torej, oče, da ga

pošlješ v hišo mojega očeta;

imam namreč pet bratov

in te naj posvari,

da tudi oni ne pridejo

v ta kraj trpljenja.«

Abraham pa reče:

»Imajo Mojzesa in preroke,

te naj poslušajo!«

Le-ta je pa odgovoril:

»Ne, oče Abraham, temveč,

ako pojde do njih

kdo izmed mrtvih,

se bodo spokorili.«

Rekel pa mu je:

»Ako ne poslušajo

Mojzesa in prerokov,

ne bodo verjeli, tudi če

kdo od mrtvih vstane.«

(Lk 16,27–31)

Nedeljski evangelij
Označena na: