JEZUS: »poveseliti

pa se je bilo treba,

ker je bil ta, tvoj brat,«

On pa je očetu odgovóril:

»Glej, toliko let ti služim

in nikoli nisem prestopil

tvojega ukaza,

pa mi še nikoli nisi

dal kozliča, da bi se poveselil

s svojimi prijatelji.

Ko pa je prišel ta tvoj sin,

ki je z vlačugami potratil

tvoje premoženje,

si mu zaklal pitano tele.«

On pa je rekel:

»Otrok, ti si vedno pri meni

in vse, kar je moje, je tvoje.

Vzradostiti in poveseliti

pa se je bilo treba,

ker je bil ta, tvoj brat,

mrtev in je ožível,

ker je bil izgubljen

in je najden.«

(Lk 15,29–31)

Nedeljski evangelij 31. marec
Označena na: