Nekomu drugemu pa

je JEZUS rekel: »Hôdi za menoj!«

A ta je dejal:

»Gospod, dovôli mi,

da prej grem in

pokopljem svojega očeta.«

Rekel mu je:

»Pústi, naj mrtvi pokopljejo svoje mrtve, ti pa pojdi

in oznanjaj Božje kraljestvo!« Spet drug mu je rekel:

»Hodil bom za teboj,

Gospod, a dovôli mi,

da se prej poslovim

od svojih domačih.«

Jezus pa mu je rekel:

Nihče, kdor položi roko

na plug in se ozira nazaj,

ni primeren

za Božje kraljestvo.«

(Lk 9,59–62)

Nedeljski evangelij 30.6.
Označena na: