JEZUS:

»Ni dobrega drevesa,

ki bi rodilo slab sad,

in spet ne slabega drevesa,

ki bi rodilo dober sad. LUKA 6.39-45

Vsako drevo

namreč spoznamo

po njegovem sadu.

Smokev ne obiramo s trnja

in grozdja

ne trgamo z robidovja.

Dober človek prinaša

iz dobrega zaklada

svojega srca dobro,

hudoben pa

iz hudobnega húdo;

iz preobilja srca govorijo

namreč njegova usta.«

»Mar more slepi voditi slepega? Ali ne bosta oba padla v jamo?

Učenec ni nad učiteljem. Toda vsak, ki bo izučen, bo kakor njegov učitelj.

Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne opaziš?

Kako moreš reči svojemu bratu: ›Pústi, brat, da vzamem iver, ki je v tvojem očesu,‹ če sam ne vidiš bruna v svojem očesu? Hinavec, odstrani najprej bruno iz svojega očesa in potem boš razločno videl odstraniti iver, ki je v očesu tvojega brata.«

Nedeljski evangelij 3. marec
Označena na: