Tedaj jim je rekel:
»Pojdite sami zase v samoten
kraj in se malo odpočijte!« Mnogo ljudi je namreč
prihajalo in odhajalo,
tako da še jesti niso utegnili.
In odrinili so s čolnom
sami zase v samoten kraj.
Mnogi pa so jih videli,
da odhajajo,
in so jih prepoznali.
Iz vseh mest so skupaj
peš hiteli tja in prišli pred njimi.
Ko se je Jezus izkrcal,
je zagledal veliko množico.
Zasmilili so se mu,
ker so bili kakor ovce,
ki nimajo pastirja, in jih je
začel učiti mnogo stvari.

(Mr 6,31–34)

Nedeljski evangelij 22.7.
Označena na: