Jezus jim je rekel:
»Napolnite vrče z vodo!«
In napolnili so jih do vrha.
Nato jim je rekel:
»Zajemite zdaj
in nesite starešini!«
In nesli so mu.
Ko je starešina pokusil vodo,
ki je postala vino, in ni vedel,
od kod je, strežniki,
ki so zajeli vodo, pa so vedeli ,
je poklical ženina in mu rekel:
»Vsakdo postreže najprej
z dobrim vinom,
in ko se ljudje napijejo,
s slabšim;
ti pa si dobro vino
prihranil do zdaj.«

(Jn 2,7–10)

Nedeljski evangelij 20. januar
Označena na: