Tisti čas je Jezus

rekel svojim učencem:

»Še veliko vam imam povedati,

a zdaj tega ne morete nositi.

Ko pa pride on, Duh resnice,

vas bo uvedel v vso resnico,

ker ne bo govóril sam od sebe,

temveč bo povedal,

kar bo slišal, in oznanjal

vam bo prihodnje reči.

Poveličal me bo,

ker bo iz mojega jemal

in vam oznanjal.

Vse, kar ima Oče, je moje,

zato sem vam rekel:

Iz mojega jemlje

in vam bo oznanjal.«

(Jn 14,15–16.26)

Nedeljski evangelij 16.6.
Označena na: