Tisti čas je vstal

neki učitelj postave,

ki je takole skušal Jezusa:

»Učenik, kaj naj storim,

da dosežem večno življenje?«

On pa mu je rekel:

»Kaj je pisano v postavi?

Kako bereš?«

Ta je odgovoril:

»Ljubi Gospoda,

svojega Boga, z vsem srcem

in vso dušo,

in vso močjo

in vsem mišljenjem,

in svojega bližnjega

kakor sam sebe.« –

»Prav si odgovoril,«

mu je rekel,

»to izvršuj in boš živel.«

(Lk 10,25–28)

Nedeljski evangelij 14.7.
Označena na: