1 Jezus pa je krenil proti Oljski gori.

Zgodaj zjutraj se je spet napotil v tempelj. Vse ljudstvo je prihajalo k njemu, on pa je sédel in jih učil.

Pismouki in farizeji so tedaj pripeljali ženo, ki so jo zalotili pri prešuštvovanju. Postavili so jo v sredo

in mu rekli: »Učitelj, tole ženo smo zasačili v prešuštvovanju.

Mojzes nam je v postavi ukazal take kamnati. Kaj pa ti praviš?«

kamnati: 5 Mz 22,20-21 določa takšen način usmrtitve le za zaročenko ali neporočeno žensko (»devico«), vendar je iz Ezk 16,38-40 vidno, da so kamnali tudi poročene žene. Takšna usmrtitev je bila v Jezusovih časih še v navadi, pozneje jo je nadomestilo zadavljenje.

To so govorili, ker so ga preizkušali, da bi ga mogli tožiti. Jezus se je sklonil in s prstom pisal po tleh.

preizkušali: če bi Jezus odobraval kamnanje, bi ga lahko obtožili pred rimsko oblastjo, ki si je (verjetno, gl. op. k Mt 26,57) pridrževala pravico do smrtne kazni, če pa bi jo oprostil, bi ga lahko obtožili, da nasprotuje Mojzesovi postavi. – pisal po tleh: nekateri razlagalci v pojasnilo tega simboličnega dejanja navajajo Jeremijeve besede: na tla bodo zapisani, kateri se odvračajo od tebe (Jer 17,13), drugi po starem izročilu (izpričanem od Hieronima dalje) mislijo, da je na tla pisal grehe tožnikov, vendar pa to, kaj je pisal, ostaja skrivnost.

7 Ko pa so ga kar naprej spraševali, se je vzravnal in jim rekel:

»Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo.«

8 Nato se je spet sklonil in pisal po tleh.

9 Ko so to slišali, so drug za drugim odhajali, od najstarejših dalje. In ostal je sam in žena v sredi.

10 Jezus se je vzravnal in ji rekel:

»Kje so, žena? Te ni nihče obsodil?«

Rekla je: »Nihče, Gospod.« In Jezus ji je dejal: »Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne gréši več!«

Tudi jaz te ne obsojam: za bralca, ki bere to izjavo brez vere v Jezusovo božanstvo, gre preprosto za razkritje Jezusove človečnosti in priznanje lastne grešnosti;

v luči krščanske vere pa je čudež teh besed ravno v tem, da jih izreka brezgrešni Bogočlovek, ki je (z Očetom in Duhom) sam tisti, ki je dal postavo, katero je žena prestopila: Jezusove besede tako razkrivajo skrivnost Božje nedoumljive usmiljenosti in milosti, ki pa ne pomeni nikakršnega popuščanja grehu (ne gréši več!).

JANEZ 8

»Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo.«
Označena na: