Prišli so v Kafarnáum. Ko je bil v hiši, jih je vprašal: »O čem ste se menili med potjo?«

34 Oni pa so molčali, kajti med potjo so razpravljali med seboj, kateri izmed njih je največji.

Tedaj je sédel, poklical dvanajstere in jim rekel: »Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.«

36 In vzel je otroka, ga postavil mednje, ga objel in jim rekel:

37 »Kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu, mene sprejme; kdor pa mene sprejme, ne sprejme mene, temveč tistega, ki me je poslal.«

MARKO 9,33

Kdo je največji – evangelij 23. 9.
Označena na: