Pristopili so farizeji, in da bi JEZUSA preizkušali, so ga vprašali: »Ali je dovoljeno možu odsloviti ženo?«

3 Odgovoril jim je: »Kaj vam je naročil Mojzes?«

4 Rekli so: »Mojzes je dovolil napisati ločitveni list in jo odsloviti.«

5 Jezus pa jim je rekel: »Zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to zapoved,

[stblockquote title=”” top_left=”” author=””]Zaradi vaše trdosrčnosti ali Glede na vašo trdosrčnost.[/stblockquote]

6 na začetku stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo.

7 Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi

8 in bosta oba eno meso. Tako nista več dva, ampak eno meso.

9 Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje!«

10 Ko so bili v hiši, so ga učenci spet spraševali o tem.

11 In govoril jim je: »Kdor se loči od svoje žene in se oženi z drugo, prešuštvuje z njo;

12 in če se ona loči od svojega moža in se omoži z drugim, prešuštvuje.«

Jezus blagoslavlja otroke

13 Prinašali so mu otroke, da bi se jih dotaknil, učenci pa so jih grajali.

14 Ko je Jezus to videl, je postal nejevoljen in jim je rekel: »Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo.

15 Resnično, povem vam: Kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride vanj.«

[stblockquote title=”” top_left=”” author=””]kakor otrok ali kakor otroka.[/stblockquote]

16 In objel jih je, položil nanje roke in jih blagoslavljal.

MARKO 10,2

Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje!
Označena na: