Potem je šel z njimi dol in se ustavil na ravnem kraju. Ob njem je bila velika množica njegovih učencev in silno veliko ljudstva iz vse Judeje in Jeruzalema ter iz tirskega in sidónskega primorja.

20 Jezus se je ozrl po svojih učencih in govoril:

»Blagor vam, ubogi,

kajti vaše je Božje kraljestvo.

21 Blagor vam, ki ste zdaj lačni,

kajti nasičeni boste.

Blagor vam, ki zdaj jokate,

kajti smejali se boste.

22 Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, izobčili in sramotili ter vaše ime zavrgli kot zlo zaradi Sina človekovega!

. – Sina človekovega gl. op. k Mt 8,20.

23 Razveselite se tisti dan in poskočite od sreče, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Prav tako so namreč njihovi očetje ravnali s preroki.

očetje tj. predniki.

24 A gorje vam, bogataši,

kajti svojo tolažbo že imate.

25 Gorje vam, ki ste zdaj siti,

kajti lačni boste.

Gorje vam, ki se zdaj smejete,

kajti žalovali in jokali boste.

siti db. napolnjeni.

26 Gorje vam, kadar bodo vsi ljudje lepo govorili o vas, kajti prav tako so njihovi očetje delali z lažnimi preroki!«

Lk 6,17.20–26

Jezus služi veliki množici
Označena na: