Prišel je v Jeriho in šel skozi mesto.

2 Tam je bil mož, Zahej po imenu. Bil je višji cestninar in bogat človek

Zahej: po legendarnem cerkvenem izročilu je Zahej pozneje postal kristjan in Peter ga je celo postavil za škofa Cezareje. – cestninar gl. op. k Mt 5,46.

3 Poskušal je videti, kdo je Jezus, pa ni mogel zaradi množice, ker je bil majhne postave.

4 Stekel je naprej in splezal na divjo smokvo, da bi ga videl, kajti moral bi iti tam mimo.

5 Ko je Jezus prišel na tisti kraj, je pogledal gor in mu rekel: »Zahej, hitro splezaj dol, danes moram namreč ostati v tvoji hiši.«

6 In takoj je splezal dol in ga z veseljem sprejel.

7 Ko so to videli, so vsi godrnjali in govorili: »Ustavil se je pri grešnem človeku!«

8 Zahej pa je vstal in rekel Gospodu: »Gospod, glej, polovico svojega premoženja dam ubogim, in če sem koga v čem prevaral, mu povrnem četverno.«

9 Jezus pa mu je rekel: »Danes je v to hišo prišlo odrešenje, ker je tudi on Abrahamov sin.

Jezus govori o duhovnem Abrahamovem sinovstvu (pojem, ki ima pomembno vlogo v misli Lukovega učitelja Pavla).

10 Sin človekov je namreč prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno.

LUKA19 1

Jezus in Zahej
Označena na: