»Jaz sem resnična vinska trta
in moj Oče je vinogradnik.
Vsako mladiko na meni,
ki ne rodi sadu, odstrani;
in vsako, ki rodi sad, očiščuje,
da rodi še več sadu.
Vi ste že čisti zaradi besede,
ki sem vam jo povedal.
Ostanite v meni in jaz v vas.
Kakor mladika ne more sama
roditi sadu, če ne ostane na trti,
tako tudi vi ne,
če ne ostanete v meni.
Jaz sem trta, vi mladike.
Kdor ostane v meni
in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene
ne morete storiti ničesar.«

(Jn 15,1–8)

Evangelij Nedelja 29. april
Označena na: