In položili so na žrebe svoja oblačila in nanj posadili Jezusa.

Ko pa je šel dalje, so na pot

razgrinjali svoje plašče.

In ko se je že bližal

pobočju Oljske gore,

je začela vsa množica učencev

z močnim glasom veselo

hvaliti Boga za vsa

čudovita dela, ki so jih videli.

Klicali so:

»Blagoslovljen kralj, ki prihaja

v Gospodovem imenu;

mir v nebesih
in slava na višavah!«

Nekaj farizejev iz množice

mu je reklo: »Učenik,

posvári svoje učence!«

Odgovoril jim je:

»Povem vam, če ti umolknejo,

bodo kamni vpili.«

(prim. Lk 19,35–40)

Evangelij na cvetno nedeljo
Označena na: