Jezus je odgovóril:

»Moje kraljestvo ni od tega sveta.

Ko bi bilo moje kraljestvo

od tega sveta,

bi se moji služabniki bojevali,

da ne bi bil izročen Judom,

toda moje kraljestvo ni od tod.«

Pilat mu je rekel:

»Torej si ti vendarle kralj?«

Jezus je odgovóril:

»Ti praviš, da sem kralj.

Jaz sem zato rojen in

sem prišel na svet zato,

da pričujem za resnico.

Kdor je iz resnice,

posluša moj glas.«

(Jn 18,36–37)

Evangelij 25. november – 2018
Označena na: