Tisti čas so Judje
godrnjali nad Jezusom,
ker je rekel: »Jaz sem kruh,
ki je prišel iz nebes,«
in so govorili:
»Ali ni to Jezus, Jožefov sin?
Njegovega očeta in mater
poznamo. Kako more zdaj
govoriti: ›Iz nebes sem prišel.‹«
Jezus je odgovóril in jim dejal:
»Ne godrnjajte med seboj!
Nihče ne more priti k meni,
če ga ne pritegne Oče,
ki me je poslal, in jaz ga bom
obúdil poslednji dan.

(Jn 6,41–44)

Evangelij 19. nedelja
Označena na: