Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je v nebesih v Kristusu blagoslovil z vsakršnim duhovnim blagoslovom:

Hvalnica, ki je po svoji književni zvrsti blagoslov: takšne blagoslove pogosto srečamo v judovskem bogoslužju. Božji blagoslov je predstavljen v zaporednih in med seboj povezanih stopnjah: izvolitev (v. 4-5), osvoboditev in odrešenje (v. 6-7), povzetek (v. 8-10), obljubljena dediščina (v. 11-12), dar Svetega Duha (v. 13-14). S tem blagoslovom se začenja dolgo molitveno premišljevanje, ki traja prva tri poglavja Ef.
V nebesih ali z nebeškimi (darovi). – duhovnim blagoslovom: »Dal nam je upanje vstajenja, obljube neumrljivosti, jamstvo nebeškega kraljestva, dostojanstvo posinovljenja« (Teodoret).
pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni. V ljubezni nas je
V ljubezni: besedi lahko povežemo tudi s prejšnjim stavkom: nas je izvolil … v ljubezni.
vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci. Takšen je bil blagohotni sklep njegove volje,
vnaprej: glagoli s tem prislovom neprenehoma poudarjajo popolno samoniklost Božje milosti. v hvalo veličastva njegove milosti, s katero nas je obdaril v Ljubljenem.
v Ljubljenem tj. v svojem ljubljenem Sinu; starozavezno ime za Izraela se tu nanaša na Jezusa.V njem, po njegovi krvi imamo odkupitev, odpuščanje prestopkov po bogastvu njegove milosti.
To milost je obilno razlil na nas, z vso modrostjo in razumnostjo,
modrostjo in razumnostjo: bodisi človeški kreposti, združeni z milostjo, bodisi Božji lastnosti, s katerima je razlil milost. ko nam je razodel skrivnost svoje volje po blagohotnem načrtu, kakor si ga je vnaprej zastavil,
skrivnost svoje volje: za razliko od apokaliptike, kjer so »skrivnosti« eshatološki dogodki, in drugače kot v misterijskih verstvih, kjer so neizrekljive skrivnosti odkrite v procesu iniciacije, je v Ef skrivnost Božje volje Božja volja sama. Podobno je »skrivnost« v teologiji kumranskega občestva odrešenje samo, ki so ga in ki ga bodo deležni »sinovi luči« (gl. op. k Lk 16,8). – si ga je … zastavil ali ga je v njem (tj. Sinu) … postavil.
da bi ga uresničil v polnosti časov: osrediniti v Kristusu kot glavi vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji.
da bi ga uresničil v polnosti časov db. za ojkonomijo polnosti časov; ojkonomija je pri gr. piscih imela velik pomenski obseg: označevala je vse od hišne in državne uprave do sistematične ureditve, načrta (npr. snovi v govoru, delov stavbe pri gradnji ipd.). Božja ojkonomija je torej Božji načrt odrešenja in njegovo uresničevanje, »odrešenjska zgodovina«; v poznejši teologiji postane sinonim za Božje učlovečenje. Polnost (gr. pléroma; gl. op. k Rim 11,12; Gal 4,4) časov tu pomeni »trenutek časa, ki ga je Bog svobodno izbral; trenutek, v katerem sovpadeta njegov nadsvetni sklep in znotrajsvetno uresničenje sklepa« (H. Conzelmann). – osrediniti v Kristusu kot glavi: vse te besede prevajajo le en gr. glag., anakephalaiósasthai ‘(ponovno) združiti, povzeti in poenotiti, podvreči glavi, vrhovni oblasti’.
V njem, v katerem smo tudi prišli do dediščine, smo bili vnaprej določeni po načrtu njega, ki vse uresničuje po sklepu svoje volje,
V njem, v katerem smo tudi prišli do dediščine ali V njem smo tudi bili izžrebani, V njem smo bili izbrani njemu za dediščino; različica V njem smo tudi mi bili poklicani. O dediščini gl. op. k Rim 8,17. – vse uresničuje db. vse udejanja/v vsem deluje.
da bi bili mi, ki smo že prej upali v Mesija, v hvalo njegovega veličastva.
ki smo že prej upali tj. preden je prišel Kristus ali po drugi razlagi: ki upamo vnaprej, tj. preden smo prejeli polnost dediščine. – Mesija ali Kristusa; gl. slovar.
V njem ste tudi vi slišali besedo resnice, evangelij svojega odrešenja. Vanj ste tudi verovali in v njem prejeli pečat Svetega Duha, ki je bil obljubljen.
V njem ste tudi vi slišali db. V njem tudi vi, ki ste slišali; besedi V njem razlagalci dopolnjujejo različno: V njem ste, V njem ste upali, V njem ste prišli do dediščine, V njem ste bili določeni. – Vanj tj. v Mesija/Kristusa ali v evangelij. – Svetega Duha, ki je bil obljubljen db. obljube Svetega Duha.
Ta je poroštvo naše dediščine, v odkupitev ljudstva, ki si ga je Bog pridobil, v hvalo njegovega veličastva.
Ta je poroštvo: v rokopisih obstajata dve različici; po prvi se besede nanašajo na Svetega Duha, po drugi na Kristusa. – v odkupitev ljudstva, ki si ga je Bog pridobil db. za odkupitev pridobitve, tj. bodisi osvoboditev, ki se bo uresničila s pridobitvijo (se pravi prilastitev dediščine v trenutku eshatološke osvoboditve), bodisi osvoboditev imetja, ki si ga je Bog že pridobil (se pravi ljudstva, ki si ga je prilastil). Še drug mogoč prevod: za osvoboditev tistih, ki so/bodo preživeli (v duhovnem smislu).

 

(PAVEL EFEŽANOM 3)

Duhovni blagoslov v Kristusu
Označena na: