Kristjani pa z izrazom „advent“ označujemo prihod Boga in njegovo prisotnost v svetu. Gre za skrivnost, ki zaobjema ves kozmos in zgodovino in obsega dva vrhunska trenutka.

To sta prvi in drugi Kristusov prihod.

Prvi prihod je UČLOVEČENJE, drugi je njegova

SLOVESNA VRNITEV

ob koncu časov.

Zato Cerkev Jezusov prihod pričakuje v čuječnosti in dejavnosti.

A D V E N T !?!?

Kaj se Jezus ni rodil pred 2018 leti?

Kaj nam ni dal znamenje svoje PRISOTNOSTI do konca časov v svojih zakramentih, posebej še

v SVETI HOSTIJI.

ADVENT
Označena na: