24. julij – Sv. Krištof

Svetega Krištofa Cerkev časti kot mučenca. Njegovo ime Hristoforos v našem jeziku pomeni Kristonosec. Že zgodaj so ga začeli častiti tako na Vzhodu kot na Zahodu. V dvanajstem stoletju je nastala legenda, da se je Krištof po naročilu pobožnega puščavnika