BIRMANCI 2019

AČKO AMADEJA DOVNIK BISERKA DOVNIK DAMJAN ERKER ALEN KAVKLER MARKO KAVKLER NEŽA KITEK LUKA URBAN KLANČNIK ZALA KRHLANKO ŽAN KRISTOVIČ FURJAN ARINA KURNIK LARISA KUŠAR LANA MOSER LANA PAHIČ MATJAŽ PAPOTNIK ŽIGA PERKOVIČ LUKA PINTER ŽAN RAK JOLANDA RAP FILIP