Anton Martin Slomšek

Anton Martin Slomšek je bil svetniška osebnost, se pravi osebnost z globokim izkustvom vere svojedobnega sveta, z razumevanjem za svet in z ljubeznijo do njega, s široko odprtostjo za navdihe Svetega Duha in s čutom za razpoznavanje znamenj takratnega časa.

Vračanje

Živim s svojo skoraj triindevetdesetletno materjo, ki še vedno kuha, pomiva, pospravlja in opravlja nalogo telefonistke. Pogosto se mi zgodi, da moram po večerji od doma. Ko se vrnem, ne glede na uro, jo najdem, kako me čaka na vratih.