O župniji

Župnija Laporje je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Slovenska Bistrica Bistriško-Konjiškega naddekanata, ki je del nadškofije Maribor. Prvič se v zapisih omenja leta 1251. Cerkev Sv. Filipa in Jakoba je osrednji kulturni spomenik v Laporju. Zasnova sedanje stavbe je iz 1374.

Čelo-vek

Naši predniki pa so sebe označili z ‘NA ČELU NOSI VEČNOST’ = ‘ČELOVEK’. Brez nekega posebnega truda pa vsak od nas lahko vidi in sliši, da so naši predniki verovali v posmrtno življenje: npr.:staroslovanski grobovi v okolici Ptuja in drugod,