Mir vam bodi

Dvakrat zapovrstjo zaželi vstali Kristus svojim učencem mir (v Jn 20,19 in 20,21). To je nenavadno. Evangelist Janez naniza v tej sceni na velikonočni večer, kar se je zgodilo pri evharističnem slavju prvih kristjanov. Škof je vsako slavje namreč odprl

Praznična zahvala

Kristus je vstal. Resnično je vstal! Veselimo se in se radujmo, aleluja! Naj Kristusov vstajenjski blagoslov prerodi naša srca in naše duše, da se bo naše prebujeno življenje moglo razcveteti v vsej pestrosti in lepoti. Na največji krščanski praznik nas