Župnija Laporje je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Slovenska Bistrica Bistriško-Konjiškega naddekanata, ki je del nadškofije Maribor. Prvič se v zapisih omenja leta 1251. Cerkev Sv. Filipa in Jakoba je osrednji kulturni spomenik v Laporju. Zasnova sedanje stavbe je iz 1374. leta, zadnja prezidava pa iz leta 1907. Notranja oprema je bogata. Glavni oltar je Holzingerjev, več kipov je delo Jožeta Strauba. Cerkev hrani tudi krstni kamen iz prvih časov obstoja. V zvoniku je zvon posvečen triumfu Marijinega prečistega srca in nadangelom Mihaelu, Gabrielu in Rafaelu. Župnik Janez Osvald je svojo pot mašništva zaključil s 1.8.2021. Župnikoval je od leta 1991. Njegovo pot bo nadaljeval Franc Mlakar, ki je pred tem maševal v Župniji Sv. Bolfenka, Trnovska vas.

Osnovni podatki:

Župnik: Franc Mlakar
Laporje 69
2318 Laporje

Telefon:
Mobilni: 041 / 782 – 904
Domači: 02 / 8025 – 417

O župniji